piątek, 21 grudnia 2012

Nieopublikowany artykuł


W ubiegłym tygodniu zostałem poproszony o napisanie artykułu dla portalu deregulacja.org (czyli inicjatywy Otwórz System). Ze względu na „słuszną sprawę” taki artykuł napisałem (dosłownie w ciągu godziny od otrzymania prośby) i przesłałem. Artykuł nie został jednak opublikowany – więc jego treść zamieszczam poniżej (tak aby moja praca się nie zmarnowała).

Zwróciłem w nim uwagę na jedną podstawową kwestię, aby o monopolach korporacyjnych nie dyskutować przez pryzmat „wyjątkowości” przedstawicieli danego zawodu, w szczególności:
- koniecznych lat nauki,
- wielkości ewentualnej szkody majątkowej,
- rysu historycznego monopolu korporacyjnego (…nawet jeśli któryś z monopoli korporacyjnych ma już 80 lat bo wzorzec z Faszystowskich Włoszech został przeniesiony na grunt Polski możliwe szybko),

W świetle obowiązującej na terenie Polski Konstytucji nie ma to znaczenia...
...czy do wykonywania jakiegoś zawodu jest koniecznym 21 lat nauki,
...czy korzystanie z usługodawcy grozi utratą całości majątku,
...czy któryś z monopoli korporacyjnych ma już 80 lat historii bo odpowiedni wzorzec z Faszystowskich Włoszech został przeniesiony na grunt Polski możliwe szybko…

Jedyne dopuszczalne przesłanki ograniczania wolności Polaków zostały wyraźnie opisane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i tego się trzymajmy !


PONIŻEJ OBIECANY "NIEOPUBLIKOWANY ARTYKUŁ": 

Obecna dyskusja na temat deregulacji jest nieco chaotyczna. Szczególny chaos panuje w zakresie wyboru zawodów które mają być deregulacją objęte.
Różne inicjatywy deregulacyjne dokonują odmiennego wyboru zawodów które czynią przedmiotem swojego zainteresowania.
Są zawody które niemal wszyscy chcą "deregulować" (np. przewodnicy turystyczni). Są zawody które budzą wątpliwości (np. adwokaci, maklerzy). Są wreszcie zawody regulowane których temat deregulacji po prostu nie istnieje (np. rzecznicy patentowi).
Jaki powinien być więc klucz doboru zawodów do deregulacji ?
Na to pytanie daje Konstytucja RP, a konkretnie art. 31 ust. 3 Konstytucji.
W artykule tym zapisane jest 5 przesłanek dopuszczalności ograniczenia wolności Polaków.
Są to:
1) ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego Państwa,
2) ochrona środowiska,
3) ochrona zdrowa,
4) ochrona moralności,
5) ochrona wolności i praw innych osób.

Z innych powodów niż wskazane powyżej nie wolno ograniczać wolności Polaków, a w tym wolności wyboru przez Klienta prywatnego usługodawcy oraz wolności wyboru przez młodego człowieka branży w której chce działać !!!

Jak więc w świetle Konstytucji RP powinna wyglądać "deregulacja" ???
Powinien zostać dokonany kompleksowy przegląd wszystkich 368 polskich zawodów regulowanych i ograniczeń w tych zawodach pod względem powyżej przytoczonych 5 kryteriów konstytucyjnych.
Dla przykładu:
Na podstawie której ze wskazanych powyżej przesłanek ogranicza się Polaków w wyborze pełnomocnika przed Sądem innego niż Adwokat ???
Na podstawie której ze wskazanych powyżej przesłanek ogranicza się Polakom wybór i wykonywanie zawodu Maklera ?

Jeśli takiej przesłanki nie ma, wszelkie regulacje i ograniczenia dotyczące tych zawodów powinny zostać niezwłocznie w całości uchylone jako sprzeczne z Konstytucją RP !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz