wtorek, 30 października 2012

Wywiad z adw. A. Zwarą

Rzeczpospolita opublikowała wywiad z adw. Andrzejem Zwarą:

Już nawet nie chodzi o to, że Pan Adwokat (w obronie korporacyjnych przywilejów) sam sobie przeczy. Mówi jednocześnie, że konkurencja jest zjawiskiem pozytywnym ("Konkurencja jest pozytywnym zjawiskiem. Mobilizuje do podnoszenia kwalifikacji.") oraz, że jest coś takiego jak samoregulacja rynku ("ten zawód to powołanie i świadomość ciężkiej pracy i ciągłego dokształcania się. Kto nie jest na to gotowy, ten nie odnajdzie się w tym zawodzie."), a jednocześnie straszy "prawniczymi Amber Goldami" (na marginesie: Amber Gold powstał dzięki temu, że rynek usług bankowych jest przeregulowany - o czym pisałem w jednym z pierwszych swoich wpisów tutaj: http://deregulacja.blogspot.com/2012/08/casus-amber-gold-deregulacja.html).


Nie mniej adw. A. Zwara posługuje się starym argumentem lekarskim ("Jakoś nikt nie ośmieli się zaproponować, by pacjentów leczyli wszyscy chętni, bez względu na poziom przygotowania."). W mojej ocenie powyższe zdanie (w świetle dyskusji nad deregulacją) podważa jego kwalifikacje jako prawnika, bo świadczy o nieznajomości podstawowego aktu prawnego jakim jest Konstytucja RP.Oto art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dopuszcza ograniczenia wolności (w tym wolności wyboru usługodawcy) dla "ochrony zdrowia". Jednocześnie ten sam artykuł konstytucji nie zawiera analogicznego zapisu uzasadniającego ograniczenie wolności wyboru usługodawcy dla "ochrony wysokiej jakości usług prawniczych" (albo dla podobnego celu). Dlatego takie swobodne porównywanie Adwokatów do Lekarzy przez prawnika (prezesa NRA!) uważam za przejaw nieznajomości art. 31 Konstytucji.W świetle powyższego, bez znaczenia już pozostaje, iż w Polsce pacjenci mają swobodę wyboru prywatnego usługodawcy medycznego (na własny koszt i ryzyko) i prywatnie mogą się leczyć gdzie tylko chcą: zarówno u lekarza (nawet profesora medycyny) jak i u znachora po szkole zawodowej. Zapis ustawy o zawodzie lekarza penalizujacy nawet podanie aspiryryny dziecku przez matkę nie jest stosowany (pomimo wielokrotnych monitów w tej sprawie ze strony korporacji lekarskiej).

     

środa, 24 października 2012

Już ponad 2000 odwiedzin.

Padła kolejna granica liczby odwiedzin - tym razem jest już ponad 2000 odwiedzin tego bloga.

W tym miejscu dziękuję za uznanie i polecam bloga: http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/, którego autor już od kilku lat walczy o deregulację (prawdziwą!) usług przewodników turystycznych. Jak sam pisze - z tego powodu jest straszony... Sądami grodzkimi (które już nie istnieją od 2-3 lat!). Cóż... jaka korporacja - tak się broni przed deregulacją...
wtorek, 23 października 2012

Czas na skargę konstytucyjną.

Tak jak pisałem w swoim wcześniejszym wpisie "Deregulacja" jest zgodna z konstytucją RP
(http://deregulacja.blogspot.com/2012/08/deregulacja-jest-zgodna-z-konstytucja.html).

We wpisie tym znalazł się zarzut niekonstytucyjności dotychczasowych rozwiązań.

O co mi chodzi...

Oto (przykładowo) art. 87 k.p.c. ogranicza Polakom wolność wyboru własnego (prywatnego) pełnomocnika.

Powyżej wskazane ograniczenie wolności Polaków - co oczywiste - nie mieści się w konstytucyjnym katalogu dopuszczalnych ograniczeń wolności obywateli (art. 31 ust. 3 Konstytucji):

1) ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego Państwa,
2) ochrona środowiska,
3) ochrona zdrowa,
4) ochrona moralności,
5) ochrona wolności i praw innych osób.


Tego typu skargę konstytucyjną np. na Łotwie przeprowadzono już z powodzeniem ok. 10 lat temu (por. Wyrok Łotewskiego Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2003 roku, numer sprawy 2003-10-01). Od tego czasu (po stwierdzeniu niekonstytucyjności odpowiednika polskiego art. 87 k.p.c.) Łotysze mają swobodny wybór pełnomocników procesowych (mogą korzystać z usług zarówno Adwokatów jak i nie-Adwokatów).

 JUŻ CZAS NA POLSKĄ SKARGĘ KONSTYTUCYJNĄ W TYM ZAKRESIE !

ps.
Sformułowanie takiej skargi konstytucyjnej już wielokrotnie zapowiadało Stowarzyszenie Doradców Prawnych. Nie mniej, skarga ta nie została dotychczas wniesiona, a także nieznany mi jest etap prac nad tą skargą.

sobota, 20 października 2012

Egzamin krojony na miarę

Kolejna informacja otrzymana przeze mnie mailowo:

"Ministerstwo ogłosiło dane statystyczne dotyczące tegorocznych egzaminów zawodowych.
Egzamin Adwokacki i Radcowski zdało ok. 70% kandydatów, a Notarialny... zaledwie ok. 40% kandydatów.
Nie jest to bez znaczenia, gdyż tym samym w "cudowny sposób" rozwiązany został problem zbyt dużej liczby potencjalnych asesorów notarialnych w stosunku do miejsc pracy w kancelariach. 
Problem ten miała rozwiązywać Ustawa Deregulacyjna (1), zastępująca instytucję "asesury" nową instytucją "notariusza na próbę".
Ustawa Deregulacyjna (1) z każdym miesiącem ma coraz mniejsze szanse na uchwalenie... choćby w tej kadencji sejmu. 
Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości potrzebowało cudu w postaci bardzo słabych wyników egzaminu notarialnego. No i, zupełnie niespodziewanie, taki cud zdarzył się na (rzekomo) obiektywnym ministerialno-korporacyjnym egzaminie zawodowym."

piątek, 19 października 2012

Członkowie Korporacji z numerem 1.

Jest takie powiedzenie, że aby sprawdzić, jak i dzięki komu powstała dana korporacja zawodowa monopolizująca jakieś usługi wystarczy zobaczyć kto ma pierwsze numery wpisu na listę oraz kto zasadzał w pierwszych władzach korporacyjnych.

Przykłady:
Pierwszy Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych to... Józef Zych (ciekawe czy Radcy Prawni wiedzą, że mają PSLowski rodowód).
Doradca Podatkowy z numerem 000001 to... Witold Modzelewski.
Za tym ostatnim ciągnie się anegdota, iż:
- najpierw (jako Wiceminister Finansów) tworzył skomplikowane ustawy podatkowe, szczególnie ustawę VATowską,
- później zapewnił Doradcom Podatkowym monopol na wyjaśnianie tych ustaw.
- a następnie został Doradcą Podatkowym numer 000001.

Zachęcam do badania kto ma pierwsze numery wpisu na listę oraz kto zasadzał w pierwszych władzach korporacyjnych innych korporacji zawodowych.


wtorek, 16 października 2012

Nie "deregulacja" tylko "korekta"

Oto podekretarz w Ministerstwie Sprawiedliosci M. Królikowski zupełnie jawnie twierdzi, że w zakresie zawodów prawniczych nie ma żadnej "deregulacji" tylko "korekta obecnego systemu" !!! Artykuł tu: http://prawo.rp.pl/artykul/757643,840746-Michal-Krolikowski-o-deregulacji-w-zawodach-prawniczych.html

Ciekawe jak na to zapatruje się sam minister Gowin który jednak utrzymuje, że ma zamiar "doregulować"...

Poza tym, artykuł M. Królikowskiego wpisuje się dotychczasową retorykę korporacji zawodowych: Obrona obecnego status quo pod płaszczykiem rzekomej niekonstytucyjności postulowanych radykalnych zmian.

Oczywiście nie ma ani słowa o prawie wolnych i dorosłych polaków do wyboru (na własny koszt i odpowiedzialność) własnego prywatnego pełnomocnika, zarówno Adwokata jak i nie-Adwokata.
Oczywiście nie ma ani słowa o niezgodności z art. 31 ust. 3 Konstytucji przepisów odbierajacych wolność wyboru prawnika (np. art. 87 kpc).

ps.
Ciekawy wątek został poruszony w komentarzach pod artykułem. Oto w autorze został dostrzeżony legislator, który zacięcie walczy o wolny dostęp do zawodów prawniczych dla... legislatorów. Jeśli jest to trafne spostrzeżenie - trudno się dziwić, że ten Pan broni monopolu korporacji prawniczych.
Tak się "stanowi prawo" w Polsce.

niedziela, 14 października 2012

Gowin jednak potrafi (deregulacja zawodu księgowego)

A jednak minister Gowin potrafi "deregulować".

Oto w II transzy deregulacji znalazł się zawód Księgowego ("Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych").

Zawód ten zostanie całkowicie zderegulowany.
W "tabelce" na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie są porównywane dotychczasowe wymogi oraz proponowane przez min. Gowina, dla zawodu księgowego powtarzane jest jedno sformułowanie:
Rezygnacja z wymogu (...1, 2, 3...), na rzecz samoregulacji rynku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Brawo. Tak powinno brzmieć uzasadnienie deregulacji każdego zawodu, od A (adwokata) do Z (zwrotniczego).


ps.
Księgowi to chyba jedyna grupa zawodowa która nie marnowała czasu na protesty przeciwko deregulacji, tylko się do tego przygotowywała.
Oto księgowi w ostatnich latach "sprowadzili" do Polski najsłynniejsze Międzynarodowe i Europejskie Stowarzyszenia Księgowych, w których członkostwo uzyskać niezwykle trudno, ale jednocześnie członkostwo w takiej organizacji to zaufanie, prestiż i co najmniej 2-3 krotne większe zarobki, niż księgowych niezrzeszonych. Tak to działa w Europie i na Świecie, a wkrótce i w Polsce !
Szkoda tylko, że w tym jednym zawodzie.

piątek, 12 października 2012

Deregulacja w urzędach.

Minister Gowin ogłosił listę zawodów do planowego II etapu deregulacji.

Z listy tej najwięcej kontrowersji wzbudziło uwolnienie zawodu "Urbanisty".
Z tego co się zorientowałem - jest to zawód z którego głownie rekrutują się urzędnicy przygotowujący w samorządach "plany zagospodarowania przestrzennego". "Urbaniści" mają wręcz monopol na tego typu stanowiska urzędnicze.


Proponowana jest całkowita likwidacja wymogów do wykonywania tego zawodu (BRAWO!!!).

Urbaniści nie mogą zasłaniać się koronnym argumentem innych zawodów regulowanych: "koniecznością zniewolenia wszystkich klientów, dla ochrony każdego przed sobą samym (tak aby ktoś z nas przypadkiem nie skorzystał z usługodawcy bez mitycznej "rękojmi", albo innego ważnego przymiotu)".

Dla Urbanistów "klientami" są Samorządy (i w mniejszym stopniu - firmy prywatne).

Więc izba urbanistów "twórczo" rozwinęła argument pozostałych korporacji zawodowych - i podniosła argument konieczności ochrony "Samorządów przed samorządowcami" (którzy mają rzekomą tendencję do obsadzania stanowisk "własnymi" ludźmi - niekoniecznie odpowiednio wykwalifikowanymi).

Tyle, że:
1) Jakoś w słynnym art 31 ust. 3 Konstytucji (gdzie zawarty jest katalog dopuszczalnych ograniczeń wolności w wolnym kraju) NIE MA "ochrony samorządów przed samorządowcami".
2) Chronić Samorządy przed nepotyzmem nie ma Izba Urbanistów tylko WYBORCY - którzy samorządowców źle dobierających kadry w urzędzie powinni wysłać "na zieloną trawkę.
3) Już dziś wiele O WIELE BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH stanowisk w urzędach jest obsadzana bez żadnych wymagań. Np. skarbnik samorządu (jak też np. Minister Finansów), pomimo tego, że odpowiada za grube miliony, albo nawet setki miliardów złotych, nie jest objęty wymogiem posiadania jakiegokolwiek wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego.
4) Postulat "ochrony samorządów przed samorządowcami" powinien skutkować stworzeniem korporacji zawodowych monopolizujących dostęp do wszystkich stanowisk w Urzędach: od naczelnika po sprzątaczkę w urzędzie.
środa, 10 października 2012

Projekt ustawy. Inteligentny cynizm.

Oto jaką "perełkę" otrzymałem :-)

Doskonałe nawiązanie do mojego wpisu dotyczącego "wyjątkowości" przedstawicieli zawodów regulowanych (http://deregulacja.blogspot.com/2012/09/wyjatkowosc-przedstawicieli-zawodow.html). Profesjonalnie stworzony, kompletny, projekt ustawy o zawodzie "sprzątaczek" (wzorowany na ustawach korporacyjnych: adwokackiej i doradców podatkowych). To się nazywa "inteligenty cynizm". 

Szczególnie polecam Uzasadnienie (w tym OSR - Ocena Skutków Regulacji)
P R O J E K T

USTAWA

z dnia ................. roku
o zawodzie sprzątaczki i samorządzie zawodowym sprzątaczek

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu sprzątaczki oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego sprzątaczek.

Art. 2.
1. Zawód sprzątaczki, jako wymagający profesjonalizmu, uczciwości, nieskazitelnego charakteru oraz gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej informacji uzyskanych podczas sprzątania  jest zawodem zaufania publicznego.
2. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług sprzątania jest działalnością regulowaną.

Art. 3.
1. Zawód sprzątaczki może wykonywać wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w niniejszej ustawie.
2. Tytuł zawodowy „sprzątaczka” podlega ochronie prawnej.

Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu sprzątaczki polega na świadczeniu usług w zakres których wchodzi sprzątanie mieszkań, biur, urzędów i instytucji użyteczności publicznych a także wszelkich innych lokali zamkniętych.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczyć można na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Art. 5.
1. Sprzątaczki tworzą samorząd zawodowy, zwany dalej "samorządem".
2. Osoby wykonujące zawód sprzątaczki i sprzątaczki-aplikanci stają się członkami samorządu sprzątaczek z mocy prawa.
3. Nadzór nad samorządem zawodowym sprzątaczek i wykonywaniem niniejszej ustawy sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 6.
Sprzątaczka musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody niemajątkowe i majątkowe wyrządzone podczas świadczenia usług sprzątania. Szczegółowe wymagania w zakresie obowiązkowej polisy ubezpieczenia zawodowego sprzątaczek określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki.

Rozdział 2
Prawo wykonywania zawodu sprzątaczki

Art. 7.
Prawo wykonywania zawodu sprzątaczki powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę sprzątaczek Okręgowej Izby Sprzątaczek.

Art. 8.
1. Na listę sprzątaczek wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. ukończyła trzyletnią aplikację dla sprzątaczek organizowaną przez Okręgową Izbę Sprzątaczek,
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomowy dla sprzątaczek,
 3. odbyła trzyletni podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem sprzątaczki posiadającej prawo wykonywania zawodu, która ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez sprzątaczkę-aplikanta,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. jest nieskazitelnego charakteru,
 6. nie była karana za przestępstwo umyślne, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu.
2. Aplikacja i staż podyplomowy ma na celu, w szczególności:
 1. poznanie  skutków stosowania środków czyszczących,
 2. poznanie zasad posługiwania się środkami czyszczącymi,
 3. poznanie zasad bezpiecznego przechowywania środków czyszczących,
 4. poznanie zasad oznaczania i zabezpieczenia stref sprzątania.  
3. Wpisu na listę sprzątaczek dokonuje Rada Okręgowej Izby Sprzątaczek na wniosek zainteresowanej osoby. Listę prowadzi Rada Okręgowej Izby Sprzątaczek właściwa dla miejsca jej zamieszkania. Podstawą wpisu jest uchwała Rady Okręgowej Izby Sprzątaczek.
4. Do aplikacji mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ust. 1 pkt d)-f). Dopuszczenie do aplikacji następuje na wniosek zainteresowanej osoby, po zweryfikowaniu przez Radę Okręgowej Izby Sprzątaczek warunków dopuszczenia kandydata, w szczególności w formie rozmowy z kandydatem.
5. Koszty aplikacji, nie większe niż 5.000 zł za semestr, ponosi aplikant.
6. Wpis na listę sprzątaczek-aplikantów następuje na wniosek zainteresowanej osoby, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt a)-b) i podjęciu podyplomowego stażu zawodowego.
7. Dopuszczenie do odbywania stażu zawodowego następuje na wniosek zainteresowanej osoby, po zweryfikowaniu przez Radę Okręgowej Izby Sprzątaczek warunków dopuszczenia kandydata, w szczególności w formie rozmowy z kandydatem..
8. Koszty stażu, nie większe niż 5.000 zł za semestr, ponosi sprzątaczka-aplikant.
9. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego sprzątaczka-aplikant uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, uprawniające do sprzątania wyłącznie pod merytorycznym nadzorem sprzątaczki posiadającej prawo wykonywania zawodu, która ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez sprzątaczkę-aplikanta
10. Minister właściwy do gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw edukacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki odbywania aplikacji i podyplomowego stażu zawodowego.

Art. 9.
1. Wpis na listę sprzątaczek następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, po twierdzeniu przez Radę Okręgowej Izby Sprzątaczek warunków wpisu.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, sprzątaczce przysługuje skarga na zasadach ogólnych.

Art. 10.
1. W razie uzasadnionego podejrzenia co do niezdolności sprzątaczki do wykonywania zawodu, Rada Okręgowej Izby Sprzątaczek może orzec o niezdolności sprzątaczki do wykonywania zawodu.
2. Orzeczenie o niezdolności sprzątaczki o niezdolności do wykonywania zawodu różnoznaczne jest ze skreśleniem z listy sprzątaczek.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w niniejszym artykule, jest poufne.

Art. 11.
Skreślenie z listy sprzątaczek następuje w przypadku:

 1. śmierci sprzątaczki,
 2. popełnienia przestępstwa umyślnego,
 3. złożenia wniosku o wykreślenie z listy,
 4. ubezwłasnowolnienia sprzątaczki prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. pozbawienia prawa wykonywania zawodu sprzątaczki prawomocnym orzeczeniem sądu lub komisji dyscyplinarnej,
 6. określonym w art. 10.

Rozdział 3
Tajemnica zawodowa

Art. 12.
1. Sprzątaczka ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, uzyskanych w trakcie sprzątania, w szczególności treści dokumentów poznanych podczas sprzątania.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

Rozdział 4
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 13.
Członkowie samorządu sprzątaczek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

 1. zawinione naruszenie obowiązków zawodowych,
 2. czyny sprzeczne z zasadami etyki określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej, o którym mowa w niniejszej ustawy, a w szczególności stosowanie cen nie dających godziwego zysku lub niższych niż stosowane przez innych członków samorządu sprzątaczek na danym terenie,
 3. uchylanie się od płacenia składek członkowskich.

Art. 14.
Karami dyscyplinarnymi są:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu na czas od 3 do 12 miesięcy,
 4. skreślenie z listy sprzątaczek z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Art. 15.
Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed Okręgową Komisją Dyscyplinarną działającą przy Okręgowej Izbie Sprzątaczek. Odwołanie od orzeczenia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej wnosi się do Sądu Najwyższego.

Rozdział 5
Samorząd sprzątaczek

Art. 16.
1. Samorząd w wykonywaniu swych zadań podlega tylko przepisom prawa.
2. Jednostkami organizacyjnymi samorządu są:

 1. Krajowa Izba Sprzątaczek, która jest samorządem sprzątaczek na szczeblu krajowym i posiada osobowość prawną,
 2. Okręgowe Izby Sprzątaczek, które są samorządem sprzątaczek na szczeblu okręgowym i posiadają osobowość prawną.
3. Siedzibą Krajowej Izby Sprzątaczek jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Obszar działania poszczególnych Okręgowych Izb Sprzątaczek jest zgodny z podziałem administracyjnym kraju na województwa.

Art. 17.
1. Zadaniem samorządu zawodowego sprzątaczek jest w szczególności:

 1. dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu sprzątaczki,
 2. nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej sprzątaczki,
 3. reprezentowanie zawodu sprzątaczki i ochrona jego interesów,
 4. opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu sprzątaczki,
 5. współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu sprzątaczki,
 6. zarządzanie majątkiem jednostek organizacyjnych samorządu sprzątaczki,
 7. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb sprzątaczek.
2. Zadania określone w ust. 1 organy samorządu sprzątaczek wykonują w szczególności przez:

 1. prowadzenie list sprzątaczek i sprzątaczek-aplikantów,
 2. stwierdzanie prawa wykonywania zawodu sprzątaczek,
 3. występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu zawodowego,
 4. kontrola warunków wykonywania zawodu.

Art. 18.
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 19.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby zawodowej sprzątaczek.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby zawodowej sprzątaczek, z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Art. 20.
Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Art. 21.
1. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata.
2. Mandat członka organu samorządu sprzątaczek wygasa wskutek:

 1. zrzeczenia się mandatu,
 2. skreślenia z listy członków izby sprzątaczek,
 3. zawieszenia w prawie wykonywania zawodu sprzątaczki,
 4. ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
 5. odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
 6. śmierci.

Art. 22.
Szczegółową organizację organizacji Krajowej Izby Sprzątaczek oraz Okręgowych Izb Sprzątaczek, wraz z wskazaniem ich organów, określi minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 23.
Na pierwszym posiedzeniu Krajowa Izba Sprzątaczek określi:

 1. program działania Izby Krajowej,
 2. Kodeks Etyki Zawodowej,
 3. wybierze członków pierwszych organów,
 4. określani wysokość składki członkowskiej, przy czym nie może być ona większa niż 300 złotych miesięcznie,
 5. ustali zasady podziału przychodów samorządu zawodowego.

Art. 24.
Sprzątaczki i sprzątaczki-aplikanci zamieszkali na terenie danego województwa tworzą Okręgową Izbę Sprzątaczki.

Rozdział 8
Przepis karny

Art. 25.
1. Osoba, która świadczy usługi sprzątania (odpłatnie lub nieodpłatnie), nie mając prawa wykonywania zawodu sprzątaczki,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 100.000 zł.

Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 26.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszającymi sprzątaczki i związkami zawodowymi sprzątaczek powoła w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Komitet Organizacyjny którego zadaniem będzie przygotowanie pierwszego zjazdu Krajowej Izby Sprzątaczek na który delegatami będą osoby zrzeszone w tych organizacjach, czynnie wykonujące ten zawód w okresie co najmniej 2 lat przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2. Delegaci na pierwszy zjazd Krajowej Izby Sprzątaczek uzyskują prawo wykonywania zawodu sprzątaczki z mocy prawa.

Art. 27.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis karny wchodzi w życie w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.UZASADNIENIE

Przedkładany projekt ustawy o zawodzie sprzątaczki mieści się w nurcie regulacji prawnych porządkujących i normujących działalność zawodów wymagających szczególnego zaufania społecznego.

Artykuł 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza możliwość tworzenia w drodze ustawy samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Użyte w Konstytucji pojęcie „zawód zaufania publicznego” dotychczas nie znalazło swojego wyjaśnienia, jednak z praktyki ustawodawcy objęcia tym pojęciem bardzo szerokiego wachlarza zawodów, można wysnuć wniosek, iż są to zawody w których wymaga się profesjonalizmu, uczciwości, nieskazitelnego charakteru oraz gwarancji zachowania tajemnicy zawodowej. Nadto zawody te łączą się potencjalną odpowiedzialnością osób je wykonujących zarówno w sferze majątkowej, jak i niemajątkowej.
Należy wskazać, iż bez znaczenia dla ustawodawcy przesądzającym o objęciu regulacją właściwą dla „zawodów zaufania publicznego” pozostaje „prywatna” bądź „publiczna” sfera działania właściwa dla tych zawodów.
Pomimo, że niektóre zawody (np. lekarze czy weterynarze) działają zarówno w sferze „publicznej” jak i zupełnie „prywatnej” – regulacjami właściwymi dla „zawodów zaufania publicznego” objęta jest zawsze cała działalność tych usługodawców (także ta „prywatna”).
Istotnym jest, że większość z „zawodów zaufania publicznego” działa wyłącznie w sferze prywatnej (należy tu wskazać adwokatów, architektów, rzeczników patentowych czy doradców podatkowych) – co nie wyłącza ich z zakresu obcięcia regulacją właściwą dla „zawodów zaufania publicznego”.   

Powyżej przestawione, powszechne w dzisiejszej nauce prawa, rozumienie pojęcia „zawód zaufania publicznego” przesądza o objęciu tą regulacją także zawodu sprzątaczki. W szczególności należy wskazać na następujące cechy zawodu sprzątaczki przesądzające o konieczności objęcia zawodu sprzątaczki regulacjami właściwymi dla „zawodów zaufania publicznego”:

 1. Potencjalna odpowiedzialność,
Potencjalna odpowiedzialność sprzątaczek ma zarówno charakter majątkowy jak i niemajątkowy.
W pierwszej kolejności należy wskazać na potencjalne narażenie (przez niefachowe działanie sprzątaczek) życia i zdrowia osób postronnych. Należy wskazać w szczególności na:

 • narażenie życia i zdrowia przez stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących (np. żrących, toksycznych lub uczulających),
 • narażenie życia i zdrowia przez potencjalną możliwość pozostawienia nie zabezpieczonych środków  chemicznych (np. w miejscu dostępnym dla dzieci),
 • nieodpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie strefy sprzątania (np. nie oznakowanie śliskiej podłogi, co może skutkować poślizgnięciem, mogącym mieć efekt śmiertelny).
W dalszej kolejności należy wskazać na potencjalną możliwość wyrządzenia znacznych szkód majątkowych (niejednokrotnie nie odwracalnych). Sprzątanie wiąże się nie jednokrotnie z używaniem silnie żrących środków chemicznych które mogą uszkadzać cenne przedmioty (np. meble czy obrazy). Powyższe znajduje wyraz w objęciu sprzątaczek (jak i innych zawodów zaufania publicznego) obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

 1. Profesjonalizm,
Powyżej opisane obszary potencjalnej odpowiedzialności sprzątaczek, świadczą jednocześnie o wysoce profesjonalnym charakterze tej działalności. W szczególności, zawód ten wiąże się z koniecznością posiadania wysokich kwalifikacji, w szczególności, w zakresie:

 • znajomości skutków stosowania każdego z potencjalnych środków czyszczących,
 • znajomości zasad posługiwania się każdym ze środków czyszczących,
 • znajomości zasad bezpiecznego przechowywania każdego ze środków czyszczących,
 • znajomości zasad oznaczania i zabezpieczenia strefy sprzątania.  
Powyższe znajduje wyraz w objęciu sprzątaczek (jak i innych zawodów zaufania publicznego) odpowiednimi regulacjami w zakresie obowiązkowych szkoleń i praktyk zawodowych.

 1. Uczciwość i nieskazitelny charakter,
Sprzątanie wiąże się nie jednokrotnie z powierzeniem sprzątaczce całości majątku (domu, biura lub urzędu). Znane są przypadki, kiedy to osoba sprzątająca ukradła pieniądze bądź kosztowności na które natrafiła się podczas sprzątania. W świetle powyższego oczywistym jest objęcie sprzątaczek wymogiem wykazania uczciwości (niekaralności) oraz nieskazitelnego charakteru.

 1. Tajemnica,
Sprzątaczki podczas świadczenia swoich usług niejednokrotnie poznają tajemnice osobiste i służbowe swoich zleceniodawców. Dotyczy to zarówno świadczenia usług na rzecz osób prywatnych (i tajemnic znajdujących się w przechowywanych w domu dokumentach – np. archiwalnych formularzach PIT) jak i tajemnic firm i urzędów (w tym także sądów – do których archiwów sprzątaczki mają nieograniczony dostęp).
Oczywistym więc jest konieczność objęcia sprzątaczek regulacją tworzącą ustawową tajemnicę zawodową.

 1. Godziwe wynagrodzenie,
Gwarancją profesjonalizmu i uczciwości jest przede wszystkim godziwe wynagrodzenie. W szczególności zostanie to zrealizowane (tak jak i dla innych zawodów zaufania publicznego) przez zapisany ustawowo obowiązek stosowania wyłącznie cen dających godziwy zysk i nie niższych niż stosowane przez innych członków samorządu sprzątaczek na danym terenie.

Szczegółowe rozwiązania ustawowe niczym nie odbiegają od dotychczas regulujących „zawody zaufania publicznego” (w szczególności: lekarza, weterynarza, dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, architekta, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego, maklera czy pośredników w obrocie nieruchomościami) oraz od zawodów co do których istnieją ministerialne projekty objęcia ich regulacjami właściwymi dla „zawodów zaufania publicznego” (m.in. psychoterapeuty, masażysty, dietetyka, logopedy czy opiekuna).  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR):

 1. PODMIOTY NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ USTAWA.

Wszyscy (dotychczas wolni) obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. SKUTKI FINANSOWE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM BUDŻETU PAŃSTWA

Przewiduje się, iż na skutek zachwiania podażą i popytem mogą znacząco wzrosnąć ceny usług sprzątania (zgodnie z badaniami europejskich niezależnych instytutów ekonomicznych cena usługi objętej ograniczeniami korporacyjnymi jest od 2 do 6 razy wyższa niż cena usługi rynkowej).  W świetle powyższego mogą znacząco wzrosnąć koszty administracyjne dla sądów, urzędów i jednostek sektora publicznego (szkoły, szpitale).

Planowana regulacja nie będzie miała skutków dla budżetu państwa. Przyszła korporacja zawodowa będzie finansowana ze składek członkowskich.

 1. WPŁYW REGULACJI NA RYNEK PRACY ORAZ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Dotychczas nie przeprowadzono w Polsce rzetelnych analiz, jak ograniczane swobody działalności gospodarczej w sferze prywatnej wpływa na rynek pracy i gospodarkę (lub analizy takie nie zostały udostępnione do wiadomości publicznej). Jednak powszechność tych regulacji oraz brak krytyki środowisk ekonomistów pozwala przypuszczać, iż ograniczanie wolności wykonywania kolejnych zawodów ma pozytywny wpływ na rynek pracy oraz gospodarkę.  

 1. WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONALNY.

Brak jakiegokolwiek wpływy na rozwój, w tym rozwój regionalny.

 1. PRZEWIDYWANE SKUTKI SPOŁECZNE.

Społeczeństwo przyzwyczajone jest do istnienia do szeregu ograniczeń korporacyjnych, także na rynkach gdzie takie ograniczenia nie znajdują żadnego uzasadnienia. W związku z powyższym, powołanie kolejnej korporacji, co jest uzasadnione dobrem i bezpieczeństwem obywateli, powinno się spotkać z pozytywnym odbiorem społecznym.

 1. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska co do zasady opowiada się za wolnością wykonywania wszelkich zawodów, jednak nie ingeruje w ustanowione w tym zakresie ograniczenia poszczególnych państw członkowskich. W związku z powyższym istnieje duża rozbieżność pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w zakresie dostępu do poszczególnych zawodów.
W szczególności, w krajach Skandynawskich wszelka działalność wykonywana „prywatnie” jest co do zasady wolna i może być wykonywana bez żadnych ograniczeń (także prawnicza czy architektoniczna). W tych krajach organizacje zawodowe odnoszą się wyłącznie do świadczenie usług finansowanych z budżetu państwa (np. dla Adwokatury Duńskiej czy Fińskiej – pomoc prawna z urzędu, dla ubogich,  w pozostałym zakresie działalność prawnicza jest wolna, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, np. ze względu na wykształcenie czy staż zawodowy).