piątek, 12 października 2012

Deregulacja w urzędach.

Minister Gowin ogłosił listę zawodów do planowego II etapu deregulacji.

Z listy tej najwięcej kontrowersji wzbudziło uwolnienie zawodu "Urbanisty".
Z tego co się zorientowałem - jest to zawód z którego głownie rekrutują się urzędnicy przygotowujący w samorządach "plany zagospodarowania przestrzennego". "Urbaniści" mają wręcz monopol na tego typu stanowiska urzędnicze.


Proponowana jest całkowita likwidacja wymogów do wykonywania tego zawodu (BRAWO!!!).

Urbaniści nie mogą zasłaniać się koronnym argumentem innych zawodów regulowanych: "koniecznością zniewolenia wszystkich klientów, dla ochrony każdego przed sobą samym (tak aby ktoś z nas przypadkiem nie skorzystał z usługodawcy bez mitycznej "rękojmi", albo innego ważnego przymiotu)".

Dla Urbanistów "klientami" są Samorządy (i w mniejszym stopniu - firmy prywatne).

Więc izba urbanistów "twórczo" rozwinęła argument pozostałych korporacji zawodowych - i podniosła argument konieczności ochrony "Samorządów przed samorządowcami" (którzy mają rzekomą tendencję do obsadzania stanowisk "własnymi" ludźmi - niekoniecznie odpowiednio wykwalifikowanymi).

Tyle, że:
1) Jakoś w słynnym art 31 ust. 3 Konstytucji (gdzie zawarty jest katalog dopuszczalnych ograniczeń wolności w wolnym kraju) NIE MA "ochrony samorządów przed samorządowcami".
2) Chronić Samorządy przed nepotyzmem nie ma Izba Urbanistów tylko WYBORCY - którzy samorządowców źle dobierających kadry w urzędzie powinni wysłać "na zieloną trawkę.
3) Już dziś wiele O WIELE BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH stanowisk w urzędach jest obsadzana bez żadnych wymagań. Np. skarbnik samorządu (jak też np. Minister Finansów), pomimo tego, że odpowiada za grube miliony, albo nawet setki miliardów złotych, nie jest objęty wymogiem posiadania jakiegokolwiek wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego.
4) Postulat "ochrony samorządów przed samorządowcami" powinien skutkować stworzeniem korporacji zawodowych monopolizujących dostęp do wszystkich stanowisk w Urzędach: od naczelnika po sprzątaczkę w urzędzie.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz