piątek, 15 lutego 2013

"Lekarzu najpierw ulecz się sam"


Jak wskazuje Stowarzyszenie Doradców Prawnych na swojej stronie (http://www.doradcyprawni.org/news,news,id,172.html) w dniu 12 lutego 2013 r. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny stwierdził za zgodne z Konstytucją „poza aplikacyjne” drogi dojścia do zawodów prawniczych (tu: Adwokata).

Sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest niczym interesującym, bo dotyczy (cytując za Stowarzyszeniem Doradców Prawnych) „karykaturalnej wersji deregulacji” – polegającej na „modyfikowaniu” zasad dostępu do korporacji zawodowych, z jednoczesnym zachowaniem ich monopolu na rynku.

O wiele ciekawsze jest coś znacznie innego… dlaczego wyrok w tej sprawie został wydany dopiero po czterech latach (przy średnim czasie oczekiwania na wyrok TK wynoszącym ok. 1,5 roku) ???

Oto okazuje się, że jest to druga skarga Adwokatury w tej sprawie !!!

Pierwsza (analogiczna) skarga została przez Adwokaturę wniesiona 22 czerwca 2009 roku i postępowanie w tej sprawie… zostało umorzone 19 maja 2011 r. na skutek cofnięcia tej skargi (sygn. K 28/09).

Jeszcze ciekawsze są okoliczności cofnięcia skargi.

Oto Sejm (uczestnik postępowania przed Trybunałem) zarzucił Adwokaturze rażące błędy w zakresie wniesionej skargi, które powinny skutkować umorzeniem postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.    

Adwokatura, pośrednio przyznając rację Sejmowi, cofnęła skargę i następnie złożyła kolejną, analogiczną (już bez błędu wskazanego przez Sejm) !!! To właśnie ta kolejna (już bezbłędna) skarga była przedmiotem wtorkowego wyroku.

W tym świetle wręcz komicznie jawi się określony w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym przymus Adwokacki (i Radcowski).

Skoro Adwokatura Polska nie potrafi porządnie sporządzić własnej Skargi Konstytucyjnej, to jaką daję rękojmie prawidłowego sporządzania Skarg Konstytucyjnych dla klientów – który są w tym zakresie pozbawieni wolności i zmuszeni do korzystania wyłącznie z Adwokatów (i Radców) ???

Już tylko jako ciekawostkę można wskazać paradoks który polega na tym, że do skutecznego zaskarżenia art. 48 ust. 1 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  (w zakresie jakim odbiera obywatelom wolność wyboru pełnomocnika w postępowaniu przed TK, w sposób niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji) potrzebna jest skarga konstytucyjna… sporządzona przez Adwokata lub Radcę. Po prostu „błędne koło”.


Ps. Rozumiem konieczność zapewnia „komfortu pracy” Sędziom Trybunału Konstytucyjnego, nie mniej – nie może to być realizowane przez niekonstytucyjne ograniczanie wolności obywateli (w tym swobody wyboru pełnomocnika). „Komfort pracy” Sędziów TK powinien być zapewniony poprzez sprawną organizację administracyjną Trybunału (np. asystenci sędziów, rzecznicy generalni sporządzający opinie wstępne itp.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz